کونگ فو پرتوآ

آشنايي با هنرهاي رزمي پرتوآ

پرتوآ

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/01/07ساعت 15:51  توسط VitoCorleone  | 

پرتوآ

 

به نام خدا

قدرت و مهارت و جنگاوری ایرانیان از دیر باز زبانزد خاص و عام ملل مختلف جهان بوده است . شجاعت  و  ورزیدگی  ایرانیان  از یک طرف و موقعیت خاص منطقه ایی و حملات کشورهای دیگر از طرف دیگر موجب شد تا جنگاوری و رزم  به عنوان یکی از اصلی ترین دل مشغولی آنان به شمار آید . تا  جائیکه هنر رزم در تک تک نقاط ایران با شگردها و فنون خاص به چشم می خورد.

در سده اخیر ،  سازمانهای جهانی رزمی در سراسر جهان در حال گسترش  فرهنگ  سیستمهایی از فنون رزمی مشرق زمین گردیدند و در این راستا  گوی سبقت را  از دیگر کشورها ربوده و در عرصه بین المللی جایگاه ویژه ای برای خود باز کردند.

حدوداٌ در سه دهه اخیر  اساتید  بزرگی  که  کوله  بار  سنگین  رزم ایران را  بر  دوش می کشیدند به خود باوری رسیده و با  ابتکار عمل و  انجام  تمرینات جسمی  و  روحی ، سبک جدیدی بنام " کونگ فوپرتوآ " را با فنون و محتوای فکری مستقل و با تکنیکها و تاکتیکهای بومی و محلی ایرانی ابداع  نمودند  و  برای  اولین  بار  گام  بزرگی  در  جهت  اعتلای رزم  ایران  و  شکوفایی  فرهنگ  رزم باستان برداشتند و با ارائه فنون و تکنیکهایی  که   بر   حسب   شرایط  و  اوضاع و احوال جوامع طراحی و تدوین  شده  بود  و  در میان خود  شاگردان برجسته ایی  پرورش دادند.

 

  "   کونگ فوپرتوآ   "  در   ایران  بعنوان   یکی   از   سبک های  فدراسیون  کونگ فو  جمهوری اسلامی   ایران   به   فعالیت پر شکوه  خود  ادامه می دهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/02/14ساعت 10:55  توسط VitoCorleone  | 

هنر رزمی کونگ فوپرتوآ

هنر رزمی پرتوآ

 

 

قدرت و مهارت و جنگاوری ايرانيان از دير باز زبانزد خاص و عام ملل مختلف جهان بوده است . شجاعت  و  ورزيدگی  ايرانيان  از يک طرف و موقعيت خاص منطقه ايی و حملات کشورهای ديگر از طرف ديگر موجب شد تا جنگاوری و رزم  به عنوان يکی از اصلی ترين دل مشغولی آنان به شمار آيد . تا  جائيکه هنر رزم در تک تک نقاط ايران با شگردها و فنون خاص به چشم می خورد.

در سده اخير ،  سازمانهای جهانی رزمی در سراسر جهان در حال گسترش  فرهنگ  سيستمهايی از فنون رزمی مشرق زمين گرديدند و در اين راستا  گوی سبقت را  از ديگر کشورها ربوده و در عرصه بين المللی جايگاه ويژه ای برای خود باز کردند.

.

حدوداٌ در سه دهه اخير  اساتيد  بزرگی  که  کوله  بار  سنگين  رزم ايران را  بر  دوش می کشيدند به خود باوری رسيده و با  ابتکار عمل و  انجام  تمرينات جسمی  و  روحی ، سبک جديدی بنام " کونگ فوپرتوآ " را با فنون و محتوای فکری مستقل و با تکنيکها و تاکتيکهای بومی و محلی ايرانی ابداع  نمودند  و  برای  اولين  بار  گام  بزرگی  در  جهت  اعتلای رزم  ايران  و  شکوفايی  فرهنگ  رزم باستان برداشتند و با ارائه فنون و تکنيکهايی  که   بر   حسب   شرايط  و  اوضاع و احوال جوامع طراحی و تدوين  شده  بود  و  در ميان خود  شاگردان برجسته ايی  پرورش دادند.

 

  "   کونگ فوپرتوآ   "  در   ايران  بعنوان   يکی   از   سبک های  فدراسيون  کونگ فو  جمهوری اسلامی   ايران   به   فعاليت پر شکوه  خود  ادامه می دهد.

 

+ نوشته شده در  شنبه 1389/01/14ساعت 9:4  توسط VitoCorleone  |